Google Website Translator Gadget

Thursday, 12 February 2009

Τεχνολογικά αναλφάβητοι οι Έλληνες γονείς

Τεχνολογικά αναλφάβητοι οι Έλληνες γονείς

Τα στοιχεία του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με την ψηφιακή υστέρηση των Ελλήνων γονιών επανέλαβε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε προχθεσινή ανακοίνωσή του με αφορμή τη χτεσινή Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day). Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό των γονέων που χρησιμοποιεί Internet ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαφορά αγγίζει κατά μέσο όρο τις 9 ποσοστιαίες μονάδες (84% των γονέων έναντι 75% των παιδιών) και προκύπτει κυρίως από το χαμηλό ποσοστό χρήσης στα παιδιά ηλικίας 6-10, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά γονέων-παιδιών σχεδόν εξαλείφεται. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι αντίστροφο, καθώς τα παιδιά σε όλο σχεδόν το ηλικιακό εύρος ξεπερνούν κατά πολύ τους γονείς τους στη χρήση Διαδικτύου, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των γονέων.
Το σπίτι παραμένει ο κύριος χώρος πρόσβασης στο Internet για τα παιδιά των λοιπών Ευρωπαίων (65%) και ακολουθεί το σχολείο (57%). Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό για την πρόσβαση από το σπίτι είναι 56%, ενώ για το σχολείο είναι πολύ χαμηλό (μόλις 26%). Αυτό οφείλεται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο χρήσης του διαθέσιμου ευρυζωνικού Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με ενεργό τρόπο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε μαθήματα πλην της πληροφορικής. Αντίθετα, στην Ελλάδα εμφανίζεται το υψηλότερο, πανευρωπαϊκά, ποσοστό πρόσβασης των παιδιών στο Διαδίκτυο σε Internet Cafe (27% στην Ελλάδα έναντι μόλις 3% για την E.Ε-27).
Επίσης, οι Έλληνες γονείς εμφανίζονται ανήσυχοι (52% το υψηλότερο μαζί με τους Γάλλους, έναντι 26% στην ΕΕ-27) για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων των παιδιών τους. Το ποσοστό όσων ανησυχούν για τα παιδιά τους σε ζητήματα αυτοκτονιών ή άλλων βλαπτικών ενεργειών αυξάνεται περαιτέρω στο 64% έναντι 39% στην ΕΕ. Τα ποσοστά αυτά σχετίζονται με το χαμηλό ποσοστό εξοικείωσης των Ελλήνων γονέων με το Διαδίκτυο, ενώ αξιοσημείωτη είναι η υστέρηση των ποσοστών χρήσης Διαδικτύου ακόμη και στις πιο δυναμικές ηλικίες γονέων (35-44), συνέπεια της οποίας είναι η συγκεκριμένη φοβική αντιμετώπιση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η χρήση του Διαδικτύου από τους γονείς τόσο μειώνονται οι αντίστοιχοι φόβοι τους για τα νέα μέσα.
Οι Έλληνες γονείς προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με το να κάθονται κυριολεκτικά «δίπλα τους» όταν σερφάρουν (29% στην Ελλάδα έναντι 13% στην ΕΕ), με την Πορτογαλία να είναι η μόνη χώρα που εμφανίζει αντίστοιχα ποσοστά. Επίσης, οι γονείς στη χώρα μας συνηθίζουν να ελέγχουν εκ των υστέρων τα websites τα οποία επισκέπτονται τα παιδιά τους (σε ποσοστό 36% στην Ελλάδα, έναντι 21% στην ΕΕ). Επίσης, εξίσου υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν οι Έλληνες γονείς και στον τακτικό έλεγχο των e-mail των παιδιών τους (30% έναντι 13% στην ΕΕ).
Παράλληλα με τα παραπάνω, ο φόβος των Ελλήνων γονέων για την απομόνωση των παιδιών τους εξαιτίας του Διαδικτύου κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από την υπόλοιπη ΕΕ (67% έναντι 34% στην ΕΕ). Παρ’ όλα αυτά, στο επίπεδο της πρόληψης και του γονικού ελέγχου της πρόσβασης σε web sites δε λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα και βασίζονται κυρίως στον εκ των υστέρων έλεγχο των ψηφιακών περιηγήσεων των παιδιών τους.
Είναι ενδιαφέρον ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό γονέων (35%), παρά τους φόβους του, δε θέτει κανέναν περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών του στο Διαδίκτυο, ενώ μόλις το 1% εμποδίζει την πρόσβαση σε ενδεχομένως απαγορευμένες ιστοσελίδες (έναντι 10% στην ΕΕ). Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες γονείς φαίνεται ότι συζητούν πολύ με τα παιδιά τους για το Internet (53% έναντι 35% στην ΕΕ).
Τα αποτελέσματα της έρευνας «Ευρωβαρόμετρο Safer Internet 2008» παρουσιάστηκαν εκ νέου χτες, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Κόμβος Ασφαλούς Διαδικτύου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Cosmote.
Η Cosmote παρουσίασε τις δράσεις της για την ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αλλά και στη Ρουμανία και Βουλγαρία μέσω των θυγατρικών της Cosmote Romania και Globul. Συγκεκριμένα:
• Έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες Γονικού Ελέγχου και τις διαθέτει δωρεάν στους πελάτες της, για τον έλεγχο της πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες
• Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με άλλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την Ασφαλέστερη Χρήση του Διαδικτύου αλλά και στον εθνικό «Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών»
• Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους της Cosmote, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και το ευρύ κοινό, τόσο μέσα από το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και μέσα από στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας.
• Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει ως Χορηγός το έργο των εθνικών Κόμβων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον, ειδικά στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο:
• Ενημερώνει το κοινό για την ορθή χρήση του Διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας μέσω συστηματικής εκστρατείας ενημέρωσης, αλλά και διανέμοντας τρία ειδικά έντυπα, σε ολόκληρο το εμπορικό της δίκτυο , με το μήνυμα «όταν έχεις τη γνώση, έχεις τον κόσμο στα χέρια σου». Μέσα σε ένα χρόνο περισσότερο από 400.000 φυλλάδια διαμοιράστηκαν μέσα από 454 σημεία διανομής.
• Παράλληλα χρηματοδοτεί την επιστημονική έρευνα «Παιδιά και Διαδίκτυο στην Ελλάδα: ευκαιρίες και κίνδυνοι» του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

No comments: